Термалифт – Лифтови е компанија чија дејност е монтажа, сервис, одржување на Патнички лифтови, товарни платформи, платформи за возила и ескалатори на територијата на Република Македонија и регионот.

1.Liftovi

ПАТНИЧКИ ЛИФТОВИ

Патнички лифтови со номинална носивост од 320 kg до 2000 kg и со брзина на движење од 0.63 до 4 м/сек.

3.Platformi

ТОВАРНИ ПЛАТФОРМИ

Товарни платформи со носивост од 100 kg до 5000 kg и специјализирани електрични лифтови за лекови и храна.

2.Eskalatori

ЕСКАЛАТОРИ

Брзи и практични подвижни скалила за транспорт на група луѓе без интервал на чекање.

4. Platforma za liftovi

ПЛАТФОРМИ ЗА ВОЗИЛА

Практични платформи за изведба на системи за паркирање во средини без доволен простор за стандарден пракинг.

ДВИЖЕТЕ СЕ ЛЕСНО НИЗ СВОЈОТ ОБЈЕКТ СО ТЕРМАЛИФТ – ЛИФТОВИ

ИЗБОР НА КАБИНИ

Ова е дел од изборот на кабини за патнички лифтови, за повеќе можете да погледнете во галеријата.

ИЗБОР НА ПЛАФОНИ

Ова е дел од изборот на плафони за патнички лифтови кои можете да ги нарачате, за повеќе можете да погледнете во галеријата.

НАЈНОВИ ИНСТАЛАЦИИ

Галерија

Инсталирани три електрични патнички лифтови Orona со машинска просторија со најнова gearless технологија во стамбениот комплекс Piano Prestige – Куманово.

ПРИКЛУЧЕТЕ СЕ НА НАШИОТ Е-БИЛТЕН!

КОРПОРАТИВНО ВИДЕО

Orona

АВТОРИЗИРАНИ ДИСТРИБУТЕРИ НА ОРОНА

Од Мај 2017 г. Термалифт е Независен Ексклузвен дистрибутор за патнички лифтови ОРОНА за Македонија. Со што е започната соработка со една од лидерските компании за производство, монтажа и одржување на лифтови во Европа.

ЗАДОВОЛНИ КЛИЕНТИ